PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNG

CÔNG VĂN PHÁT ĐỘNG VÀ TẬP HUẤN CUỘC THI " Tìm hiểu DD với SK trẻ MN"

Mời các bạn tải công văn hội thi dinh dưỡng với SK mầm non tại đây.

Tải công văn tập huấn dinh dưỡng với SK mầm non tại đây.

Mẫu đăng ký tập huấn tại đây.

 

29. MN Thanh Văn   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Bích Liễu HT 0987616058  
Trịnh Thị Hà PHT 0963120876  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Vinh CTCĐ 0975501473  
30. Trường MN Thanh Phong   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Thân HT 985636153  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
  PHT    
  CTCĐ    
31. Trường MN Thanh Tường   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Hoàng Thị Liên HT 0988814489  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Sâm PHT-CTCĐ 01686362123  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
32. Mầm Non Thanh Đồng   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Thu Thủy HT 0984 963 803  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Thái Thị Phúc PHT, CTCĐ 0985 379 578  
33. Trường MN Thị Trấn   
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Hải Yến HT 0987 855 079  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Hoa PHT- CTCĐ 01698 930 903  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Phan Thị Thu Hoài PHT 0944 440 480  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
34. Mầm non Đồng Văn   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Huệ HT 0987644970  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị   Nhung PHT CTCĐ 0982485272  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
35. Trường MN Thanh Ngọc   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Lê Thị Hồng Loan HT 0977679759  
Võ Thị Thuần P.HT 01685030147  
Phạm Thị Ngân Hà CTCĐ 01679442380  
36. Mầm Non Ngọc Sơn    
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Hằng  HT 01694726940  
Vũ Thị Bích liên PHT-(CTCĐ) 0989186712  
37. Mầm non Xuân Tường   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Bùi Thị Vinh HT 097 2949865  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Mai CTCĐ 096 9156266  
38. Mầm non Thanh Dương   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Thu Hoài HT 0978489695  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Ngọc Lan PHT 01682150881  
Nguyễn Thị Loan CTCĐ 01642424412  
39. Trường MN Thanh Lương   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Tôn Thị yến HT 0978128952  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Huyền PHT-CTCĐ 01676015928  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
40. MN Thanh Yên   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Tám HT 0 973218954  
Nguyễn Thị Liên HP 0 976296779  
Nguyễn Thị Thắm CTCD 0 1655301182  
Nguyễn Thị Nguyệt KT 0 1683386296  
 41. MN Thanh Khai   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Đào HT 01683748695  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Hồng PHT-CTCĐ 01696367773  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

Các trường Mầm non

1. Trường mầm non Cát văn   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Bùi Thị Minh Ngọc HT 01684466920  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Hòa PHT 0987616245  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Giản Thị Hoài Nhân PHT,CTCĐ 01683520411  
2. MN Phong Thịnh   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Hà HT 989692482  
Nguyễn Thị Tùy PHT 985718647  
Nguyễn Thị Xuân CTCĐ 1697467149  
3. MN Thanh Hòa   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Phan Thị Lãn HT 0983 701 659  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Lê Thị Như PHT 01648 217 504  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
4. Mầm non Thanh Nho   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Lan HT 0986472174  
Nguyễn Thị Trà PHT 01686142252  
  CTCĐ    
5. Mầm non Thanh Đức 1   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Tú HT 094 8420 256  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Phan Thị Bình P.HT; CTCĐ 016 97266 757  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
6. Trường MN Thanh Đức 2  
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Hà Thị Nữ HT 0943033915  
Nguyễn Thị Lan Anh PHT, CTCĐ 0944779032  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
7. Mầm non Hạnh Lâm   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Thẩn HT 0949284096  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Đinh Thị Lan PHT 0988127645  
Trần Thị Thảo CTCĐ 01639118146  
8. Trường MN Kim Lâm   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Hoa HT 0919.752.795  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Bình PHT, CTCĐ 0948.302.779  
9. Trường Mầm non Thanh Mỹ   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Hoài Thanh HT 01635267556  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0919572958  
Phạm Thị Thảo PHT-CTCĐ 01676263773  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
10 Mầm non Thanh Liên   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trịnh Thị Nga HT 0986662484  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Lê Thị Hải PHT- CTCĐ 01692688433  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
11. Trường mầm non Thanh Tiên   
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Lê HT 0 982937309  
Lê Thị Hoa Mơ PHT- CTCĐ 0 984532348  
12. Trường Mầm non Thanh Lĩnh     
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Chiên HT 0983137323  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Phương PHT 01684643907  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0995633697  
Nguyễn Thị Bích Hạnh  CTCĐ 0982069572  
13. Trường MN ThanhThịnh   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Trợ HT 0985657275  
Lê Thị Thêm  PHT 01696802113  
Trần Thị Tố Uyên  CTCĐ 01648806671  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
14. MN Thanh Hương   
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Lân HT 0978123856  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Hường PHT 01642573959  
Trần Thị Huyền CTCĐ 0979286733  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
15. MN Hương Tiến   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Vân HT 0972906337  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Dương Thị Thúy Song PHT 09879839797  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
16. Mầm non Thanh An   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Hồng Quế HT 0976 248 934  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Phan Thị Sâm PHT 0166 9579283  
Nguyễn Thị Ngãi CTCĐ 0169 9150940  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
17. Mầm non Thanh Chi   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Lê Thị Thanh HT 0166 26 76 277  
Nguyễn Thị Lộc PHT 0166 454 2371  
Phan Thị Hồng Chiến CTCĐ 0983 677 742  
18. Trường Mầm non Thanh Khê   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Thuý Vân HT 0986 928 103  
Nguyễn Thị Hà PHT 0167 4472 986  
  CTCĐ    
19. Trường Mầm non Thanh Thuỷ   
         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Lưu Thị Lê HT 0986 226 197  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Mai PHT 0169 811 9048  
Nguyễn Thị Vân PHT 0945 587 018  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Kim Dung    CTCĐ 0169 3269 739  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
20. Trường Mầm non Võ Liệt   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Võ Thị Yến HT 098 8571024  
Hoàng Thị Thu P. HT 097 6601643  
Phan Thị Xuân P. HT 016 93014774  
Hoàng Thị Oanh CTCĐ 098 5390998  
21. Mầm non Thanh Long   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Ngân HT 0983500865  
Nguyễn Thị Thu Hà P.HT 01653926002  
Nguyễn Thị Hồng CTCĐ 01634294880  
22. MN THANH HÀ   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Ngân HT 0989816279  
Trần Thị Kiều Oanh PHT 01276675946  
Lê Thị Vân CTCĐ 0978473994  
23. MẦM NON THANH TÙNG   
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Hồ Thị Xuân HT 0986776188  
Nguyễn Thị Thu Phương PHT, CTCĐ 0979320265  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
24. Trường MN Thanh Giang   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Lê Thị Kim Quý HT 0973444627  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Tuyết PHT 0972906346  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
25. Mầm non Thanh Mai   
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Hồng Vân HT 01669178729  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Thúy Hồng PHT 01675735045  
Nguyễn Thị Nga CTCĐ 01654618215  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
26. MN Thanh Lâm   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Trần Thị Khanh HT 01685393450  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Bùi Thị Minh PHT 0976477278  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
27. MN Thanh Xuân   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Huyền HT 0978281375  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0915091538  
Nguyễn Thị Hà PHT-CTCĐ 01675289104  
Võ Thị Tuyết Điều PHT 0974235943  
28. MN Thanh Hưng   
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Nguyễn Thị Hiền HT 0988.399.747  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Đinh Thị Hoa CTCĐ 01635806845  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

Bạn đang ở trang: Home