PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNG

Articles

Thông báo mua tài liệu "Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014"

              Thực hiện theo Thông báo số 121/TB-SGD&ĐT của Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An vào ngày 13/9/2013 về việc mua tài liệu “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014”. Đây là tài liệu của Bộ Giáo dục chỉ đạo và phát hành trong cả nước. Vì vậy, Phòng thông báo các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non cử người đến nhận. Chậm nhất sau 1 tuần kể từ ngày thông báo. Đơn vị nào chậm đơn vị đó chịu trách nhiệm.

Lưu ý: Khi đến nhận tài liệu mang tiền để nộp.

 (Đơn giá: 30 000đ/cuốn/1 trường) . Gặp trực tiếp đ/c Tú Anh.

Bạn đang ở trang: Home