Công văn của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc chủ động triển khai phòng tránh nắng nóng và giông lốc, sét, mưa đá...
Bạn đang ở trang: Home VĂN BẢN - CÔNG VĂN VB Sở Giáo dục & Đào tạo Công văn của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc chủ động triển khai phòng tránh nắng nóng và giông lốc, sét, mưa đá...