TƯ LIỆU - TÀI LIỆU

Kết quả thi GVG-HSG

1. Kết quả thi Học sinh giỏi

- KHỐI 6

- KHỐI 7

- KHỐI 8

- KHỐI 9 - Vòng I

- KHỐI 9 - Vòng II

 

2. Kết quả thi GVG

- Cấp huyện

- Cấp tỉnh

Phân phối chương trình

 

1. MÔN VĂN

 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

2. MÔN TOÁN

 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

3. MÔN VẬT LÝ

 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

4. MÔN HÓA HỌC

 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

5. MÔN SINH HỌC

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

6. MÔN LỊCH SỬ

 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

7. MÔN ĐỊA LÝ

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

8. MÔN ÂM NHẠC

 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

9. MÔN MỸ THUẬT

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

10. MÔN NGOẠI NGỮ

 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

11. MÔN THỂ DỤC

 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

 

 

12. MÔN CÔNG NGHỆ

 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9

Chuyên mục phụ

Bạn đang ở trang: Home TƯ LIỆU - TÀI LIỆU