Chuyên môn Tiểu học

Hội thảo xây dựng và đổi mới hoạt động thư viện trong trường Tiểu học.

Ngày 15/11/2016 tại trường Tiểu học Thanh Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương đã tổ chức buổi Hội thảo xây dựng và đổi mới hoạt động thư viện, phát triển Văn hóa đọc trong trường Tiểu học cho cán bộ quản lý, nhân viên thư viện các trường Tiểu học trong toàn huyện.

Xem tiếp...

Bạn đang ở trang: Home HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Chuyên môn Tiểu học